đến
0
0
Từ 500.000 - 1 triệu VNĐ
Từ 1.000.000 - 1.500.000 VNĐ
Từ 1.500.000 - 2.000.000 VNĐ
Từ 2 triệu - 5 triệu VNĐ
Từ 5 triệu - 10 triệu VNĐ
Từ 10 triệu - 20 triệu VNĐ
Từ 20 triệu - 50 triệu VNĐ
Từ 50 triệu - 100 triệu VNĐ
Từ 100 triệu - 200 triệu VNĐ
Từ 200 triệu - 500 triệu VNĐ
Từ 500 triệu - 1 tỷ VNĐ
Từ 1 tỷ - 2 tỷ VNĐ
Từ 2 tỷ - 3 tỷ VNĐ
Từ 3 tỷ - 5 tỷ VNĐ
Trên 5 tỷ VNĐ
Đặt lại
Áp dụng
đến
0
0
Trên 2000 (m2)
Từ 1000 - 2000 (m2)
Từ 700 - 1000(m2)
Từ 500 - 700 (m2)
Từ 300 - 500 (m2)
Từ 200 - 300 (m2)
Từ 150 - 200 (m2)
Từ 100 - 150 (m2)
Từ 50 - 100 (m2)
Từ 1 - 50 (m2)
Đặt lại
Áp dụng
Ẩn Menu
Lọc

Giá bán

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất

Sản phẩm trên mỗi trang
  -  
Sắp xếp
Trang chủ
0968.666.xxx
Click để gọi ngay cho tôi - messenger Click để gọi ngay cho tôi - zalo